เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี
ชื่อพระ : เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี
ร้าน : ไตรรัตน์บารมี
โทร : 0819723447
สถานะ :
ราคา : xxxxx
รายละเอียด :
"พระพุทธวิริยากร" คือ สมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่ใช่เกจิ
องค์ใดองค์หนึ่ง เหรียญนี้จัดสร้างโดยพระปลัดยัง วัดโสมนัสวรวิหาร
ผู้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถปริวัตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทำการซ่อมแซมโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทรมในวัดอัมรินทราราม
(วัดตาล) ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทใหม่ ๆ แต่ทางวัดไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ
จึงได้จัดทำเหรียญ 2 หน้า ด้านหน้าเป็นรูปพระแก้วมรกต ด้านหลังเจ้าพระคุณ
วิริยากร แต่ที่พิเศษ คือ ได้มีการนำเหรียญชุดนี้เข้าพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่
ของวัดราชบพิธ เมื่อ ปี 2481 เนื่องในโอกาสพิเศษในงาน "พิธีหล่อพระรูป
สมเด็จพระสังฆราช เจ้ากรมหลวงชินวรณ์สิริวัฒน์" ในพระอุโบสถวัดราชบพิธ
โดยมีพระยาศรีสุรสงคราม เป็นแม่งาน และมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ) 
เมื่อครั้งสมณศักดิ์เป็น "พระวันรัต" เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
พิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญที่มีเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษเข้าร่วมพิธี
มากมายทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ
         - เจ้าคุณวิริยากร (จันทร์) วัดโสมนัสวรวิหาร พระนคร
         - เจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (หนู) วัดปทุมวนาราม พระนคร
         - เจ้าคุณพระธรรมทานาจารย์ (แนบ) วัดระฆัง ธนบุรี
         - พระโพธิวงศาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม ธนบุรี
         - เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (แพ) วัดสุทัศน์ พระนคร
         - เจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ชื่น) วัดบวรนิเวศวิหาร พระนคร
         - เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) วัดเชตุพน พระนคร
         - เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (อยู่) วัดสระเกศ พระนคร
         - เจ้าคุณพระปริยัติโกศล (สอน) วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ธนบุรี
         - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส พระนคร
         - เจ้าพระคุณสังกิจคุณ วัดตรีทศเทพ พระนคร
         - ท่านอาจารย์จุ้ย วัดลานบุญ ลาดกระบัง พระนคร
         - พระอาจารย์บุญนำ วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
         - หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ธนบุรี
         - เจ้าคุณพระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) วัดใต้ กาญจนบุรี
         - พระครูเหลือ วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
         - พระอาจารย์มา วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
         - พระครูสิทธิสารคุณ (จาด) วัดบางกะเบา ปราจีนบุรี
         - หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
         - หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม
         - พระครูวรเวทมุนี (อี๋) วัดสัตหีบ ชลบุรี
         - พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน) วัดบางนมโค อยุธยา
         - เจ้าคุณพระวินัยมณี (แปลก) วัดราชพพิธ พระนคร
         - พระครูกาแก้ว วัดหน้าพระลาน นครศรีธรรมราช
         - หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี
         - พระปลัดมา วัดราชบูรณะ ธนบุรี
         - พระปลัดเส่ง วัดกัลยาณมิตรธนบุรี
         - พระอาจารย์ทอง วัดดอนสะท้อน ชุมพร
         - พระครูจู๋ วัดวังม่วง นครศรีธรรมราช
         - พระเทพสิทธินายก (เลียบ) วัดเลา ธนบุรี
         - พระอาจารย์ปลื้ม วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
         - พระครูธรรมสุนทร (จันทร์) วัดบางยาง ราชบุรี
         - หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม
         - พระครูอโศกธรรมสาร (โสก) วัดปากคลอง เพชรบุรี
         - พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
         - พระครูโสภณศาสนกิจ (กลีบ) วัดสะพานสูง นนทบุรี
         - พระอาจารย์แฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี
         - พระญานไตรโลกาจารย์ (ฉาย) วัดพนัญเชิง อยุธยา
         - พระอธิการจันทร์ วัดคลองระนง นครสวรรค์
         - พระครูรัตนรังษี (พุ่ม) วัดบางโคล่นอก พระนคร
         - พระอาจารย์บุญชู วัดโปรดเกศ พระนคร
         - พระอาจารย์เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
         - พระอาจารย์สุดใจ วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระนคร
         - พระพุทธวิหารโสภณ (อ่ำ) วัดวงฆ้อง ธนบุรี
         - พระอาจารย์แม้น วัดมักกะสัน พระนคร
         เหรียญแยกพิมพ์ออกเป็น 3 พิมพ์ (ต้องจดจำเอกลักษณ์ทรงพิมพ์
ของแต่ละแบบให้ชัดเจน) แบ่งตามหลักความนิยมเรียงตามลำดับ คือ
         1) พิมพ์อู่ทอง (เด่นทางโชคลาภ)
         2) พิมพ์สุโขทัย (เด่นทางเมตตามหานิยม)
         3) พิมพ์เชียงแสน (เด่นทางมหาอุตม์) 
หมายเหตุ รับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลทุกกรณี
อัพเดทเมื่อ : 6 เมษายน 2557 09:38:26
จำนวนผู้ชม : 1760 ครั้ง


หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com