เนื้อสมเด็จเลี่ยมนาค
ชื่อพระ : เนื้อสมเด็จเลี่ยมนาค
ร้าน : พุทธา พระเครื่อง
โทร : 0816552643
สถานะ :
ราคา : 200000
รายละเอียด :

สมเด็จวัดระฆัง

เนื้อพระสมเด็จ ฯ หลักใหญ่แล้วมีอยู่ ๒แบบ คือ เนื้อแกร่ง. เนื้อหนึกนุ่มนอกจากนั้นแล้ว “ ตรียัมประวาย “ ยังแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๑๓ รายการ ดังนี้คือ ๑ความละเอียด ปรกติเนื้อพระสมเด็จ จะมีลักษณะค่อนข้างละเอียดเพราะเป็นเนื้อปูน ต่างกับพระดินเผาประเภทอื่น ๆ ส่วนเนื้อหยาบก็มีปรากฏบ้างเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นหย่อม ๆ ของเนื้อ และมวลสารของเนื้อ เหล่านี้ทำให้เกิดความซึ้งตายิ่งนัก
ความนุ่ม เป็นคุณลักษณะของเนื้อที่สึกได้จากการพิจารณาด้วยนัยน์ตาเป็นส่วนใหญ่ และอาจใช้นิ้วมือสัมผัสก็ได้เช่นกัน เนื้อที่มีความนุ่มมากๆ มองดูจะเห็นความนุ่มของเนื้อไม่กระด้างนัยน์ตา นุ่มมือเล็กน้อย “ลองสัมผัสมือดูก็จะรู้สึกถึงความนุ่มได้“

๑. ความละเอียด โดยปกติเนื้อพระสมเด็จฯ จะมีลักษณะค่อนข้างละเอียดเพราะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเผาแล้วนำมาตำจนละเอียด ส่วนเนื้อหยาบก็มีบ้างเหมือนกัน
ความนุ่ม เป็นคุณลักษณะของเนื้อที่รู้สึกได้จากนัยตา หรือใช้นิ้วมือสัมผัสก็สามารถรู้ได้ไม่ระคายกระด้างมือ ความจริงโครงสร้างภายไนของเนื้อ ย่อมมีความแข็งแกร่งแฝงอยู่เป็นอันมากเสมอ แต่จะมีความนุ่มเฉพาะบริเวณผิวๆเท่านั้น และความนุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับความกระด้าง
๒. ความแกร่ง ลักษณะของความแกร่งที่เกิดจากมวลสารของปูนเปลือกหอยซึ่งจับตัวกันแข็งแกร่ง แต่มิได้หมายถีงความกระด้าง ทั้งนี้ของจริงๆนั้นในขณะที่เนื้อมีความแกร่ง แต่ผิวของเนื้อก็คงแขวงไปด้วยความนุ่มนวลนั่นเอง และผิวมองคล้ายกับผิวของกระเบื้องกังใส
๓. ความหนึก เป็นคุณสมบัติของความนุ่ม ความแกร่งน้ำหนักก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของแท้ ส่วนของไม่แท้นั้นจะปราศจากความหนึกเพราะเนื้อพระยังไม่เก่าพอ ข้อสำคัญจะต้องหัดดูความเก่าให้แม่น แล้วท่านปลอดภัยกับพระปลอมที่ระบาดอยู่ทั่วไป
๔. ความฉ่ำ เป็นลักษณะที่ควบคู่กับความนุ่มเกิดจากเนื้อมีความนุ่มและเงาสว่าง แต่เนื้อประเภทแกร่งก็มีความฉ่ำเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดเงากระจ่างเพราะถูกใช้มาพอสมควร
๕ ความซึ้ง เกิดจากมวลสารของเนื้อ อันผสมด้วยวัสดุซึ่งมีวรรณะต่างๆกันทำให้เกิดความซึ้งต่างๆกัน ทำให้เกิดความซึ้งภายในเนื้อพระขึ้นเช่นวรรณะหม่นๆของผงวิเศษและผงเกษรดอกไม้ต่างๆ
ซึ่งมีวรรณะหม่นๆ ย่อมตัดกับเนื้อนวลๆของกล้วยผสมกับปูนเปลือกหอย และวรรณะขาวนวล
ของแป้งโรยพิมพ์เป็นต้น
• ความซึ้ง เกิดจากมวลสารของเนื้ออันผสมด้วยวัสดุซึ่งมีวรรณะต่างๆกันทำให้เกิดวรรณะหม่นๆ
ของผงวิเศษและ เกษรดอกไม้ต่างๆ ซึ่งมีวรรณะหม่นๆ ย่อมตัดกับเนื้อนวลๆ
ของก้วยผสมด้วยเนื้อปูน และวรรณะขาวนวลของแป้งโรยพิมพ์ ดังนี้เป็นต้น
• การแตกรายงา เกิดจากการที่เนื้อถูกลงรักน้ำเกลี้ยงตอนทำเสร็จใหม่ๆและเนื้อพระยังไม่แห้งสนิทดี
เมื่อรักล่อนออกก็จะแตกรายงาอย่างละเอียด ของเนื้อด้านหน้า และด้านหลังจะไม่แตกลายงา
ล่องรอยการแตกรายงาจะต้องมีสีของรักติดฝังอยู่ในรอยลายงานั้นเสมอ เนื้อที่แตกรายงานั้นส่วนมากจะเป็นเนื้อแกร่งแต่ถ้าเป็นพระประเภคเนื้อหนึกนุ่ม ก็จะไม่แตกรายงา
หรือจะมีก็แค่เพียงรอยตื้นๆ ในบริเวรส่วนน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเนื้อที่แห้งสนิทดีแล้วก็จะไม่แตกรายงาเช่นเดียวกันการแตกรายสังคะโลก เป็นการแตกลายที่ละเอียดและตื้นกว่าลายงาและส่วนมากจะแตกทางด้านหน้า ด้านหลังมีบ้างเหมือนกันเป็นส่วนน้อยและเป็นลายตื้นๆ การแตกลายงาชนิดนี้มิได้เกิดจากการทารักแต่เป็นการเกิดปฎิกิริยาของปูนเมื่อแข็งตัวความแห้งตัว
และความแข็งตัวของเนื้อพระไม่เท่ากันจึงแตกรานขึ้นมาและจะเกิดกับเนื้อประเภคแกร่งเท่านั้น
คาบแป้งโรย คือคาบผิวนวลๆ ที่เกิดจากพระที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือเกิดจากการเอาพระสรงน้ำแล้วผึ่งให้ผิวแห้งเกิดได้ทั้งเนื้อแกร่งและเนื้อนุ่ม
• ทรายเงินทรายทอง เป็นอนุภาคอันละเอียดผสมผสารอยู่ในเนื้อพระเป็นส่วนน้อยแต่สำหรับบางองค์ ก็จะบังเกิดอยู่ตามผิวถ้าใช้แว่นขยายส่องดูอย่างละเอียดโดยเฉพาะจะมีมากสำหรับเนื้อแกร่ง หรือเนื้อหนึกแกร่ง
• พุทธคุณ จากกิตติศัพท์อันโด่งดังไปทั่วสารทิศทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ของพระสมเด็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นที่นิยม
ของมหาชนมาช้านาน ถึงกับมีการปลอมแปลง และเรียนแบบกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าทำไม สมเด็จพุฒาจารย์โตฯ ได้สร้างพระขึ้นด้วยเศษอิฐเศษปูนจากเปลือกหอยแท้ๆ แต่ผู้คนก็ยังนิยมกันนัก ชึ่งมีค่ามหาศาลเช่นนี้ และเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีประมูลกันไปเป็นสิบล้านบาทเลยทีเดียว ถ้าใครได้มีพระสมแท้ๆไว้สักองค์ก็ขอให้นึกว่าตัวของเราเองมีอำนาจลึกลับคอยพิทักษ์รักษาอันตรายให้เราทุกโอกาส และชีวิตจะไม่มีการตกอับเป็นอันขาด ทั้งนี้ก็ขอให้เราปฎิบัติดีปกิบัติชอบในทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายเท่านี้ก็พอ
การอาราธนาพระสมเด็จฯแลวิธีใช้พระสมเด็จ ก่อนอื่นให้เอาพระสมเด็จฯ ขึ้นพนมไว้บนฝ่ามือตั้งใจให้แน่วแน่อย่าให้วอกแวกแล้วระลึกถึงสมเด็จฯ ว่า”นะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (ว่า3หน)แล้วสวดพระคาถาดังต่อไปนี้ โอมศรี ศรี พรหมรังสีนามเต มหาเถรานุสโต
นะเมตตัง สุขัง อันตรายังวินาสสันติ ภวันตุเม ฯ และต่อจากนั้นให้สวดพระคาถาอันวิเศาสุดยอดของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
อัพเดทเมื่อ : 17 มีนาคม 2561 15:49:00
จำนวนผู้ชม : 630 ครั้ง


หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com