เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา ชม 182296
   
ชื่อพระ : เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา ชม 182296
ร้าน : มงคล ๙
โทร : 088-5771456 / 082-8971577
สถานะ :
ราคา : 4,999
รายละเอียด :
“เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา” จากบัตรปชช.มาเป็นของสะสมอันสูงค่า
เมื่อกว่า 40 ปีก่อน ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด และการปลูกพืชไร่เลื่อนลอยของชาวเขาทางภาคเหนือ อีกทั้ง ยังเป็นช่วงสงครามความเชื่อเรื่อง "คอมมิวนิสต์" ที่ลามไปทั่วภูมิภาคอาเชี่ยน

ด้วยพระราชอัจฉริยภาพที่กว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงต้องการให้ชาวเขาสามารถ "ยืนได้ด้วยตัวเอง" และหยุดการอพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ พระองค์จึงได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรชาวเขาเผ่าต่างๆ หลายครั้งหลายจังหวัด โดยทุกครั้งจะทรงนำการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวไปแนะนำให้ชาวเขา ทำให้สงครามการปลูกยาเสพติด และการทำไร่เลื่อนลอยในเมืองไทยุติลงได้

ขณะเดียวกัน เมื่อ พ.ศ.2549 การแก้ปัญหาอันเกิดจากการตกสำรวจของชาวเขา ซึ่งเป็นคนไทยจำนวนหนึ่งที่ไม่มีตัวตนในทางกฎหมาย ได้เดินทางก้าวไกลข้ามยุคสมัยมาสู่ยุคดิจิตอล จึงมีการรวบรวมจำนวนชาวเขาที่ประสบปัญหาต่างๆ และผู้ที่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย มาเก็บรวมไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ และดำเนินการเรื่องของสัญชาติไทยให้กับคนที่ยังไร้สัญชาติต่อไป

ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้าง “เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา” ด้านหน้าเป็นพระบรมรูป ร.9  ด้านหลังเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย โดยมีการตอกชื่อย่อจังหวัด และหมายเลขประจำตัวลงในแต่ละเหรียญ เพื่อใช้เป็นหมายเลขประจำตัวสำหรับชาวเขาแต่ละคน

พระองค์ได้ทรงนำเหรียญเหล่านี้ไปพระราชทานแก่ชาวเขาตามจังหวัดต่างๆ ประมาณ 20 จังหวัด รวมทั้งหมดกว่า 200,000 เหรียญ โดยทุกเหรียญจะมีอักษรย่อของแต่ละจังหวัดตอกอยู่ที่ด้านหลังเหรียญ พร้อมทั้งมีหมายเลขประจำเหรียญตอกกำกับอีกด้วย ดังนี้

1. กำแพงเพชร (กพ)  2. ประจวบ (ปข)  3. เพชรบุรี (พบ)  4. เลย (ลย)   5. ลำพูน (ลพ)  6.อุทัยธานี (อน) 7. เพชรบูรณ์ (พช) 8. พิษณุโลก (พล)  9. ราชบุรี (รบ) 10. ลำปาง (ลป) 11. น่าน (นน) 12. ตาก (ตก) 13. เชียงราย (ชร)  14. แม่ฮ่องสอน (มส) 15. เชียงใหม่ (ชม) 16. ไม่ตอก สุโขทัย (สท) หายากมาก  ส่วนอีก 4 จังหวัดที่มีชาวเขาแต่ไม่มีข้อมูลเหรียญ คือ 1.กาญจนบุรี  2.แพร่  3.สุพรรณบุรี 4.พะเยา (รวมอยู่ใน จ.เชียงราย สมัยนั้นยังไม่แยกออกเป็นจังหวัด)

เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา จึงถือเสมือนหนึ่งเป็นบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับชาวเขาพกพาไปตามที่ต่างๆ แสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยแล้ว

ต่อมาเมื่อความเจริญของบ้านเมืองก้าวหน้าขึ้น จึงได้มีการสำรวจสัมมะโนประชากรชาวเขาอย่างทั่วถึง  ทำให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้อง ความจำเป็นในการใช้ “เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา” ก็หมดไป
อัพเดทเมื่อ : 10 สิงหาคม 2562 04:00:54
จำนวนผู้ชม : 298 ครั้ง


หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com