สปีริตพระดอทคอม
ประวัติ พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
ประวัติ พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี

พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน (อาจารย์ติ๋ว ) วัดมณีชลขัณฑ์

      พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิตวฑฺมโน ท่านเป็นชาวตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2502 โยมบิดาชื่อบุญนาค โยมมารดาชื่อประไพ นามสกุลเกิดภู่ มีพี่น้องรวม ๘ คน จบการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนค่ายนารายณ์ ขณะที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม ๗ นั้น ท่านได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เขาพูดถึงเรื่องพุทธาคม เวทย์มนต์คาถา ได้เกิดความกระตือรือร้นอยากจะเรียนทางด้านเวทย์มนต์คาถา ระหว่างนั้นท่านได้ไปเรียนวิชาต่างๆ จากกำนันยอด เหมือนพันธุ์ ฆราวาสขมังเวทย์ท่านหนึ่งของเมืองลพบุรี วิชาที่ท่านได้เรียนนั้นคือ มูลกัจจายน์ ศึกษาอักขระเลขยันต์ การลงตะกรุด วิชาลบผงอิทธเจ ผงไตรสรณาคม ผงนะกอดกัน ผงนะรำพึง นอกจากนั้นกำนัน ยังฝากให้ท่านพระอาจารย์ธรรมนูญไปเรียนวิชาต่อจาก หมอเหม็ง ด้านวิชาถอนคุณไสย วิชาทำน้ำมัน เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๖ ต่อจากนั้นอีกสองปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพกุญชรวราราม มี พระครูมงคลภาณี (หลวงพ่อมัง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในระหว่างที่เป็นสามเณรท่านก็ยังสนใจในเรื่องเวทย์มนต์คาถา ท่านได้ไป หลวงพ่อพระสมุห์ดำ สุคโต วัดเสาธงทอง ศิษย์เอกของหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู โดยไปหาท่านทุกวันไปช่วยลงตะกรุด ช่วยจารอักขระขอม หลวงพ่อดำท่านเห็นในความพยายามท่านจึงได้แนะนำแนวทางศึกษาให้หลวงพ่อดำกล่าวว่า การเรียนวิชาคาถาอาคมเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดอำนาจได้อย่างจริงจัง ต้องหนุนพลังด้วยกรรมฐาน จึงได้แนะนำให้อาจารย์ธรรมนูญ ไปหาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระอาจารย์จึงเดินทางไปหาหลวงปู่ดู่ ด้วยความเมตาของหลวงปู่ท่านได้ให้สอนการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับอาจารย์ธรรมนูญจนมีความชำนาญ ณ วัดสะแกนี้เองที่พระอาจารย์ได้รู้จักกับ หลวงปู่สี สุดยอดปรมจารย์แห่งการสร้างพระพรหม ผู้เป็นสหธรรมมิกกับพระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านอาจารย์ธรรมนูญต้องใช้ความเพียรพยายามนับสิบๆ ครั้ง จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆ จากหลวงปู่สี ต่อจากนั้นท่านยังไปฝากตัวเรียนวิชาถอนพิษงูจากหลวงพ่อเปีย ทำให้ท่านได้ทราบว่าวิชานี้เป็นของท่านอาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง แต่อาจารย์ก็มิทันได้ไปเรียนเพราะอาจารย์ฟ้อน ได้เสียไปแล้วจึงเดินทางไปหา
หลวงพ่อหนู วัดบึงพระอาจารย์ ร่ำเรียนสรรพวิชาต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นยังได้รับการแนะนำให้ไปเรียนกับ หมอประยูร จิตโสภี และครูเอื้อ บุษปะเกษ หงสกุล เมื่ออายุ ๒๐ ปี ท่านจึงได้อุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระครูมงคลภาณี (หลวงพ่อมัง)เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินิยาภิรัต (หลวงพ่อถมยา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระครูพรหมจริยาทร(หลวงพ่อพรหมา) วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐิตวฑฺฒโน เมื่อบวชเสร็จแล้วท่านก็ได้มาจำพรรษาที่วัดมณีชลขัณฑ์แห่งนี้เลย แต่ท่านยังได้กลับไปวัดเทพกุญชรวรามรามเป็นระยะทั้งนี้เพื่อไปอยู่ปรนนิบัตรท่านพระอุปัชฌาย์ของท่านจนกระทั่งหลวงพ่อมังท่านได้มรณภาพลง ช่วงที่จำพรรษาอยู่ที่วัดมณีชลขัณฑ์นั้นท่านได้ศึกษาจนจบนักธรรมเอก แต่ยังสนใจในวิชาคาถาอาคมอยู่บังเอิญได้รู้จักกับ นายก้าน บำรุงกิจ น้องแท้ของหลวงปู่สี และได้ร่ำเรียนวิชาการสร้างพรหม แหวนปลอกมีด
และผ้ายันต์ต่างๆ นายก้านหรืออาจารย์ก้านท่านนี้ไม่ธรรมดาเพราะท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจากท่านอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ เท่านั้นไม่พอยังได้ศึกษาตำรับตำราของหลวงปู่สีผู้เป็นพระพี่ชายอีกด้วย
     พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ติ๋วได้เดินทางไปกราบเรียนวิชาจาก หลวงพ่อมหาโพธิ์ แห่งวัดคลองมอญ ซึ่งเป็นหลานหลวงพ่อยัง วัดหนองน้อย ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ทัน รุจิเรข และอาจารย์พิศาล ชวนะ ด้านคงกระพันชาตรี นอกจากนี้อาจารย์ธรรมนูญยังได้ไปฝากตัวเรียนวิชากับ อาจารย์แดง (พิทยา ปะทีปะเสน) ผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่ เรือลอย ลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า นอกจากนี้อาจารย์แดงยังเป็นหลานของหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
     ทั้งหมดทั้งปวงที่อาจารย์ธรรมนูญไปเล่าเรียนมานั้น ถูกชี้แนะในข้อติดขัดต่างๆ จนทะลุปุโปร่งโดยอาจารย์เทพ สาริกบุตร ผู้ชี้ทางสว่าง และยังได้แนะนำวิชาคาถาอาคมต่างๆ อีกมากมายให้กับท่านอาจารย์ธรรมนูญจนท่านยอมรับว่าอาจารย์เทพ สาริกบุตร เป็นผู้มีพระคุณต่อท่านมากท่านหนึ่ง ต่อจากนั้นอาจารย์ธรรมนูญ (ติ๋ว) ก็มิได้ขวนขวายไปร่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ท่านใดอย่างจริงจัง ท่านมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมภาวนา และการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลัก
     ต่อมาท่านได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสให้ดูแลบริหารงานปกครอง และได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นพระกรรมวาจารย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐    
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ ให้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสปีต่อมา ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น  พระครูวินัยธร ฐานานุกรมของ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวรฯ หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวิมลญาณอุดม
     จนพ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ชื่อเดิมคือ พระครูวิมลญาณอุดม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
Credit : phangpra.com

 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
มีผู้เข้าชม 526 ครั้ง
[ดูบทความทั้งหมด]
 

หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com