สปีริตพระดอทคอม
ประวัติ หลวงพ่อฮวบ วัดสามัคยาราม จ.อุตรดิตถ์
ประวัติ หลวงพ่อฮวบ วัดสามัคยาราม จ.อุตรดิตถ์
หลวงพ่อฮวบ หรือที่ลูกศิษย์และผู้มีศรัทธานิยมเรียกว่า  "อุปัชณาย์ฮวบ"  เกิดปี พ.ศ. 2406 ที่บ้าน    ผาเต่า  ตำบลหาดงิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่มีผู้ใดทราบชื่อบิดามารดาของท่าน  แม้แต่ผู้เคยอยู่ใกล้ชิดกับท่านเมื่อตอนเป็นเด็กเคยถูกหลวงพ่อฮวบสักกระหม่อมเมื่อตอนเป็นเด็ก ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้อายุ  78 ปีแล้ว คือ  นายสมบูรณ์  เรืองมั่น  แห่งบ้านหาดงิ้ว  ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อฮวบเท่าที่พอจำได้สมัยนั้น อายุ 7-9 ปีเท่านั้น ดังนี้

ปู่ของนายสมบูรณ์  เรืองมั่น  ชื่อนายน่อง  เรืองมั่น  เป็นพี่ชายของหลวงพ่อฮวบ  และหลวงพ่อฮวบมีศักดิ์เป็นอาของนายคำ  เรืองมั่น  ซึ่งเป็นบุตรชายของนายน่อง  เรืองมั่น  และเป็นบิดาของนายสมบูรณ์  เรืองมั่น  ดังนั้น นายสมบูรณ์  เรืองมั่น  จึงเป็นคนรุ่นลูกของหลาน  คือเป็นเหลนของหลวงพ่อฮวบ  ที่ยังมีเหลืออยู่เพียงคนเดียวในเวลานี้  แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่วกับหลวงพ่อฮวบ  ปัจจุบันญาติสนิทใกล้ชิดกับหลวงพ่อฮวบได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากคนที่เคยเป็นลูกศิษย์วัด คอยรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อฮวบ ตอนอายุ  7-11 ปี  ที่ยังมีชีวิตอยู่เวลานี้อีก  2  ท่าน  คือ  พระบุญมี  นาคมี (ฉายา  เหมวณโณ) อายุ  86  ปี  และพระสังข์  สุขคง  (ฉายา จนทเสโร)อายุ  58 ปี  ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดสามัคยามราม  ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ทั้งสองรูปได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อฮวบเท่าที่จำได้ในบางเรื่อง  ซึ่งหลวงพ่อฮวบเล่าให้ฟังด้วยตัวของท่านเอง ดังนี้

หลวงพ่อฮวบได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้  12  ปี (พ.ศ.2418) และเป็นสามเณรได้  9 ปี  จึงได้รับกการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 21 ปี (พ.ศ.2427)  เมื่อได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อฮวบได้ศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลี  จนมีความรู้แตกฉาน และด้วยนิสัยใฝ่รู้ ประกอบกกับมีเมตตาธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น  หลวงพ่อฮวบจึงออกธุดงค์ไปแสวงหาความวงบและความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  โดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สมุนไพร และตำราภาษาขอม  ท่านได้เดินทางไปศึกษาและฝากตัวเป็นลูกศฺษย์ของพระอาจารย์เรือง แห่งวัดบ้านดง  อำเภอพิชัย  ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความลำบากเป็นออย่างยิ่ง  แต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่มั่นคงในการแสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัว  ไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ให้จงได้ ในที่สุดหลวงพ่อฮวบก็สามารถศึกษาตำรายาสมุนไพร  ตำราภาษาขอม  และคาถาอาคมต่าง ๆ จากพระอาจารย์เรืองจนสำเร็จจึงเดินทางกลับถิ่นกำเนิด

หลวงพ่อฮวบมีความเชี่ยวชาญการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรเป็นอย่างดี  มีพุทธศาสนิกชนที่เจ็บป่วยไปให้ท่านรักษาทั้งยาน้ำและยาผง หายจากการเจ็บป่วยกันทุกราย  บางรายไม่ประสงค์จะรักษาด้วยยาน้ำยาผง  ก็ขอน้ำพุทธมนต์มาประพรม เกิดความสุขความเจริญกันถ้วนหน้า  ทำให้กิตติศัพท์ของหลวงพ่อฮวบเลื่องลือไปไกล มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก

หลวงพ่อฮวบเป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นพระอุปัชณาย์ มีลูกศิษย์มากมายพากันเรียกว่า "อุปัชณาย์ฮวบ"  จนเคยชินเป็นปกติเลยทีเดียว  ท่านเป็นผู้มีแต่เมตตา อารมณ์ดี ชอบช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ  ท่านมีผลงานในการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ หลายวัด เช่น  วัดกุมภีร์ทอง  วัดหาดงิ้ว วัดผาเต่า  วัดช่องลม  วัดพระฝางสวางคบุรี  เป็นต้น

สำหรับวัดสามัคยารามถือเป็นวัดสำคัญที่ท่านได้มาสำรวจ และวางแผนก่อสร้างตัวท่านเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470  ซึ่งแต่เดิมที่ตั้งวัดสามัคยารามในปัจจุบันนี้เป็นป่าช้าของหมู่บ้านแต่ไม่มีวัด  เมื่อหลวงพ่อฮวบได้มาพบเห็นว่าเป็นทำเลเหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัด  ท่านจึงบอกกล่าวไปยังชาวบ้านที่มีศรัทธาใหมาช่วยกัน  ด้วยบารีของหลวงพ่อฮวบชาวบ้านจึงมาช่วยกันจนสามารถก่อสร้างกุฎิ  ศาลา อุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ จนสำเร็จเป็นวัดสามัคยามราม และพัฒนาต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้  

 

หลวงพ่อฮวบสร้างวัดสามัคยารามเป็นวัดสุดท้าย  หลังจากที่ก่อสร้างสำเร็จและอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ได้ 11 ปี  หลวงพ่อก็อาพาธ และมรณภาพด้วยอาการอันสงบ  เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2480 ศิริอายุได้  72  ปี  6  เดือน

 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อฮวบ

หลวงพ่อฮวบ วัดสามัคยาราม ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  มีวัตถุมงคลที่เป็นที่รู้จักของคนอุตรดิตถ์  ดังนี้

 


เหรียญหลวงพ่ออุปัชฌาย์ฮวบ  วัดสามัคยาราม  จ.อุตรดิตถ์  เนื้ออัลปาก้า
 

  


 เหรียญหลวงพ่อฮวบ พิมพ์ไข่ปลาห่าง 

                                                             เหรียญหลวงพ่อฮวบ พิมพ์ไข่ปลาถี่

 

  


รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อฮวบ   วัดสามัคยาราม   รุ่นแรก   จังหวัดอุตรดิตถ์

 


ตะกรุดเงินหลวงพ่อฮวบ   วัดสามัคยาราม

 

 

 ขอบคุณ  :  webhost.m-culture.go.th/province/uttaradit 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มีผู้เข้าชม 894 ครั้ง
[ดูบทความทั้งหมด]
 

หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com