เงื่อนไขการรับประกันของร้าน เปียโนพระเครื่อง 7
การรับประกันความแท้  ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งต้องพิสูจน์ถึงเหตุผลหรือที่มาของความแท้ไม่แท้ของพระ และอาจนำมาซึ่งความเห็นแตกต่างกันใกนหมู่ผู้ชำนาญการได้ ทางร้านจึง ขอรับประกันให้เพียงเฉพาะพระของทางร้าน ที่ได้รับการตรวจเช็คโดยสมาคมพระเครื่องและพระบูชาหรือจากการรับประกันความแท้  ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งต้องพิสูจน์ถึงเหตุผลหรือที่มาของความแท้ไม่แท้ของพระ และอาจนำมาซึ่งความเห็นแตกต่างกันในหมู่ผู้ชำนาญการได้ ทางร้านจึง ขอรับประกันให้เพียงเฉพาะพระของทางร้าน ที่ได้รับการตรวจเช็คโดยสมาคมพระเครื่องและพระบูชาหรือจากงานประกวดพระต่างๆที่เชื่อถือได้เท่านั้น

พระเครื่องพระบูชาหรือเครื่องราง ที่บูชาไปจากร้านเปียโนพระเครื่อง ทางร้านยินดีรับประกันความพอใจ 3 วัน หากไม่พอใจยินดีคืนเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่พระหรือพระบูชา เครื่องรางต้องคงอยู่ในสภาพเดิม

หากเลยกำหนดของการรับประกันความแท้หรือรับประกันความพอใจ ทางร้านจะไม่รับคืนพระหรือวัตถุมงคลใดๆในทุกกรณีานประกวดพระต่างๆที่เชื่อถือได้เท่านั้น

พระเครื่องพระบูชาหรือเครื่องราง ที่บูชาไปจากร้านเปียโนพระเครื่อง ทางร้านยินดีรับประกันความพอใจ 3 วัน หากไม่พอใจยินดีคืนเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่พระหรือพระบูชา เครื่องรางต้องคงอยู่ในสภาพเดิม

หากเลยกำหนดของการรับประกันความแท้หรือรับประกันความพอใจ ทางร้านจะไม่รับคืนพระหรือวัตถุมงคลใดๆในทุกกรณี

 

หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com