เงื่อนไขการรับประกันของร้าน ปฐมภูมิ
ร้านกาญจนสินธุ์ พระเครื่อง พระบูชา

เงื่อนไขการรับประกัน

http://www.kanchanasin.99wat.com/view/shop

เงื่อนไขการรับประกัน
1.พระทุกองค์จากทางร้าน รับประกันความพอใจทุกองค์ ( 3 วันหลังรับพระ เฉพาะส่งทางไปรษณีย์ )
1.1 หากไม่พอใจในพระที่เช่าไป ท่านสามารถส่งพระคืน และโทรมาแจ้งกับทางร้าน (วันส่งคืน) หลังจากที่ทางร้านได้รับพระแล้ว จะทำการตรวจเช็คว่าพระอยู่ในสภาพเดิมจะทำการโอนเงินคืนให้ภายใน 3 วันทำการ เต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
1.3 ในกรณีเกินระยะเวลาประกันความพอใจ แต่ไม่เกินระยเวลาประกันพระที่กำหนด(*ตามข้อ2) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางร้านหักค่าเสียเวลา 50 % จากราคาที่เช่าไป
2.พระทุกองค์จากทางร้าน รับประกันทุกองค์ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือตามที่ตกลงกันก่อนหน้า เริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพระ หากมีปัญหา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางร้านหักค่าเสียเวลา 50 % จากราคาที่เช่าไป (ต้องไม่เกินระยะเวลาการรับประกันพระที่ทางร้านกำหนดเท่านั้น)
3.พระทุกองค์จากทางร้าน ราคา 10,000 บาทขึ้นไป จะมีพร้อมกับบัตรรับประกันพระให้ กรณีแลกเปลี่ยนพระ เทิร์นพระ หรือมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆในอนาคต ต้องนำบัตรรับรองมายืนยันด้วยทุกครั้ง หากทำบัตรหาย ชำรุด แก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที
4.พระทุกองค์จากทางร้าน ต้องอยู่ในสภาพเดิมจากที่เช่าไปตั้งแต่ต้น ห้ามมีการเปลี่ยนสภาพโดยเด็ดขาด หากเปลี่ยนสภาพ หรือ เปลี่ยนมือผู้ซื้อ หรือ เกินระยะเวลารับประกันที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที
5.เงื่อนไขการรับประกันเป็นเฉพาะของทางร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฏหมายได้ และ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการรับประกันสถาบันอื่นใดได้
6.การสิ้นสุดการรับประกัน คือ การผิดไป ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-5 ทางร้านจะไม่รับคืนและไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
7.ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันในอนาคตโดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.สำหรับลูกค้าที่ตกลงเช่าพระกับทางร้าน ถือว่าได้อ่านเงื่อนไขการรับประกันเรียบร้อยแล้ว เข้าใจและยินดียอมรับเงื่อนไขการรับประกันของทางร้าน ยินดียินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันทุกข้อ หากเกินปัญหาไม่ว่ากรณีใดในอนาคต ยินดียอมรับว่าสิ้นสุดการรับประกันกับพระองค์ดังกล่าว และทางร้านไม่ต้องรับผิดชอบทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น

*** ทางร้านขอทำการเก็บประวัติผู้ซื้อ และ ประวัติการซื้อขายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับทางร้านและผู้ซื้อเอง ***

 

หน้าแรก  |  รายการพระเด่นร้านค้า  |  รายการพระเครื่อง  |  ร้านพระเครื่อง  |  ติดต่อโฆษณา

Copyright 2013 - 2019  ©  www.spirit-pra.com
เบอร์โทรศัพท์. 086-3962846    E-mail: spiritpra.wm@gmail.com